หนังสือพิมพ์กีฬา

หนังสือพิมพ์กีฬาเป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกีฬาหัวข้อและการแข่งขัน หนังสือพิมพ์ด้านกีฬาเริ่มต้นในช่วงต้นปี 1800 เมื่อมุ่งเป้าไปที่กลุ่มชนชั้นสูง และกลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจข่าว หนังสือพิมพ์มีหมวดกีฬาโดยเฉพาะ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของกีฬาในหมู่ชนชั้นกลางและระดับล่างทำให้เนื้อหากีฬาครอบคลุมมากขึ้นในสิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะด้านกีฬาเช่น Sports Illustrated และ ESPN หนังสือพิมพ์กีฬามีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเล่นทีละเกมและบทสรุปเกม ไปจนถึงการวิเคราะห์และการสืบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาที่สำคัญในกีฬา ทำให้สามารถรับข่าวสารกีฬาได้หลายทางทั้งทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ นั่นเอง